احمدآباد

احمدآباد شهری با مردمانی دیندار و پر افتخار با تاریخ 1500ساله در دل کویر

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ احمدآباد خوش آمد میگویم ... در این جنگ نرم وظیفه مجموعه فرهنگی این است که هنر را تمام عیار و با قالبی مناسب به میدان آورد تا اثرگذار شود. مقام معظم رهبری

خاک تربت کربلانقشه هوایی احمدآبادو در پایین نمونه مهری از خاک قتلگاه امام حسین (ع) که در احمدآباد عکس برداشته شده است می بینیدخاک خاک تربت

+نوشته شده در ساعت توسط مدیر