احمدآباد
احمدآباد شهری با مردمانی دیندار و پر افتخار با تاریخ 1500ساله در دل کویر
رهبر معظم انقلاب
دراین جنگ نرم،کافی است هواداران جبهه حق بیدارباشندو بیکار ننشینند چراکه زبان حق همیشه مؤثرتراز زبان باطل است

 

احمدآباد شهیدان بر اساس سال شهادت 

1361

محمد علی نوری

حسین

20/2/1361

 

محمد حسین دهقانی

یوسف

22/4/1361

امر الله خاکی

حسین

23/4/1361

احمد کیانی

حسین

23/4/1361

محمد حسین رشیدی

عباس

23/4/1361

 

محمود محمدی

محمد رضا

4/5/1361

جمال افخمیان

محمد

7/5/1361

 

محمد زارعپور

قدمعلی

25/8/1361

خلیل عابدینی

عبدالحسین

28/8/1361

       

 

11/11/1361

محمد

علی عبد الکریمی

 

21/11/1361

عبدالله

احمد عسکری

 

22/11/1361

رضا

تقی فضلی

22/11/1361

حسین

علی توکلی

1362

محمد رضا رحمتی

حسین

10/5/1362

محمود رضائی

جواد

16/5/1362

 

مهدی رضا زاده

محمد حسن

1/8/1362

 

فاضل خوزستانی

غلامحسین

13/8/1362

1363

محمد سلمانی

علیرضا

15/6/1363

محمد رضا حسنی

احمد

27/6/1363

 

سیف الله رشیدی

غلامحسین

17/7/1363

فیض الله سیفی

عبدالرزاق

25/7/1363

سید یحیی موسوی

سید مصطفی

25/7/1363

 

حسین فضلی

محمود

23/12/1363

علی دهقانی

عباس

23/12/1363

میراب رشیدی

حسین

23/12/1363

محمد علی دهقانی

محمد ابراهیم

23/12/1363

سید جعفر امامی

سید محمد

23/12/1363

علی حبیبی

حسین

23/12/1363

مهدی رحمتی

رضا

23/12/1363

1364

مهدی دهقانی      

حسن

4/1/1364

کاظم دبیری

محمد حسین

25/1/1364

 

محمد حسین شیری

محمود

4/6/1364

 

21/11/1364

محمود

محمد صادق رشیدی

 

1365

محمود محمدی

حسن

19/10/1365

حسین محمدی

حاج عبدالله

20/10/1365

حسین کریمی

علی

20/10/1365

محمد دهقانی

حسین

20/10/1365

 

19/11/1365

مهدی

عباسعلی احمدی

1366

2/9/1366

رضا

حسین احمدی

4/9/1366

محمد رضا

محمد علی رشیدی

1367

ناصر محمدی

عبدالله

4/3/1367

محمد دهقانی

علی

4/3/1367

حسن شاطری

محمد

4/3/1367

علی محمودی

محمود

4/3/1367

مختار حسنی

حسین

4/3/1367

حسین رشیدی

حسین

23/3/1367

 


نوشته شده توسط 
تمامی حقوق این وبلاگ برای احمدآبادمحفوظ است.