متن وصیتنامه شهید:

محمود حیدری فرزند:رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

 بنام خداوند تبارک و تعالی ، به نام خداوند خالق تمامی موجودات عالم ، به نام همان خداوندی که تمام بندگان خود را به یک استعداد و یک مفهوم آفرید . همان خداوندی که تمام نعمتهای خود را در دسترس ما انسانها قرار داد تا ما بندگان او از آن نعمتهای فراوانش بهره ببریم . ای خداوند منان تو خود می دانی من نتوانستم آنچنان که تو خواسته بودی از من بنده ای مخلص و پاک برای تو باشم . ای خدا تو میدانی که من بنده ای نبودم که لیاقت آن را داشته باشم که در درگاه تبارک و تعالی تقرب یابم و ای امت همیشه در صحنه و امت شهیدپرور ایران همیشه باید بدانند این شعار تمامی خون شهیدان است . پیرو امام برحق و نائب امام زمان خمینی بت شکن باشید و تنها چیزی که برادر کوچک شما اگر لیاقت و سعادت شهادت داشت . از امت حزب الله انتظار دارد این است که در هر لحظه و درهر مکان به یاد انقلاب و پشتیبان انقلاب و پیرو امام باشند ، خدای نکرده یک لحظه به این فکر فرو نروند که این انقلاب اسلامی ،  خدا نکرده پا برجا نمی باشد . این انقلاب ، انقلابی است که همچون درختی نونهال از خون شهیدان آبیاری شده تا به حال به رشد رسیده است که دشمنان اسلام نمی توانند هرگز یک خدشه ای به این انقلاب وارد شود و این را باید امت شهیدپرور بدانند که این انقلاب از هزاران خون شهیدان گلگون کفن آبیاری گشته شده است و هرگز نمی تواند هیچ قدرتی این انقلاب را شکست دهند و از امت حزب الله خواستارم در نماز جمعه ها حضور یابند واز گفتارهای امام جمعه در مورد سیاستهای خارجی و داخلی و اخبار مسلمین گوش دهید و انشاء الله امت همیشه در صحنه پیرو و همراه روحانیت مبارز باشند . هرگز یک لحظه پیش نیاید که روحانیت مبارز را تنها بگذارند و امت و همیشه در صحنه و مبارز همان مردمی که در طول جنگ نابرابر و تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی همچون شیری در تمامی صحنه های سیاسی و اجتماعی و جنگی حضور داشته و دارند و از این به بعد هم همچون گذشته پیام اینجانب را به مردم شهیدپرور این است که تکلیف شرعی خود بدانند که هر وقت جبهه های جنگ نیروی انسانی لازم داشت همه برای رفتن به جبهه ها و تقویت نیروهای رزمی در جبهه ها حضور یابند تا به سرحدی که مسئولین و فرمانده های نظامی بگویند دیگر نیر لازم نیست . وآن کسانی که توانایی رزمیدن و حضور در جبهه های جنگ را ندارند در هر جبهه مالی ، تبلیغی ، سیاسی یا هر آنچه را که توانایی دارند کوشا باشند . و ای پدر و مادر عزیز و گرامیم باید از شما خیلی عذرخواهی وطلب بخشش نمایم چون که نتوانستم اینجانب فرزند خوبی برای شما باشم در طول عمرم نتوانستم هیچگونه کمکی برای شما ای پدر ومادر عزیزم بکنم . باید در آخر از شما طلب بخشش کنم چون من جز این طالب هیچ چیز دیگری نمی باشم و ای همسر گرامی و ارجمندم از اینکه چند سالی با هم بودیم و من نتوانستم همسر خوبی برای تو باشم باید مرا عفو کنی و در طول زندگی اگر من به تو یک تندی و برخورد نا شایستی داشته بودم شما از بزرگی خود مرا ببخشید. و ای همسرگرامی تنها وصیت من به تو این است که فرزندان مرا با تربیت اسلامی و الهی و توحیدی بزرگ و تحویل اجتماعی اسلامی دهی که چون   می دانی و باید بدانی که اگر من لیاقت داشتم و خون حقیر من در راه اسلام ریخته شد به خاطراحکام اسلام است و پا برجا ماندن اسلام عزیز است . پس هر چه تو کردی و فرزندان آینده این انقلاب اسلامی و ای فرزندان من شما باید بدانید که درس خود را خوب بخوانید و با احکام اسلامی خوب خود را تطبیق دهید و همیشه بیاد پدر باشید و راه پدر را ادامه دهید در پایان از شما طلب مغفرت می کنم .شهید محمود حیدری