شهید احمدآباد در حال خاکسپاری شهید احمدآباد اردکان

ما مدیون خون شهید هستیم

اردکاناحمدآباد اردکان, اردکان, شهید احمد آباد