روناس 

طلای سرخ

شهر احمدآباد 

روناس احمدآباد

کشاورزان خسته نباشید خدا قوت

روناس, احمدآباد اردکان, روناس احمدآباد