کشاورزان احمدآباد سلام 

خدا قوت 

چند سالی است که کشاورزان احمدآباد  کمتر گندم و جو کشت می کنند

براستی علت ان چیست؟

مسئولین جهاد کشاورزی جواب بدهید

کاشت گندم و جو

علت را جویا شدیم دیدیم واقعا کشاورزها راست می گویند دیگر کاشت گندم وجو صرفه اقتصادی ندارد  همه گندم وجو آن باید خرج خودش بکنی 

سال ها پیش بیشتر احمدآبادی ها گندم می کاشتند و در خانه خودشان گندم بود و نان می پختند ولی الان چی ؟

گندم و جو

دیگه کشاورز صرفش نمیکنه گندم بکارد

چرا این طور شده چرا مسئولین شهرستان چاره ای نمی اندیشند؟

اگر سیاست دولت این نیست که از کشاورزان حمایت کند؟

جهاد کشاورزی چرا چاره ای به حال کشاورز نمی کند ؟


کاشت گندم وجو

کاشت گندم و جو در احمدآباد

کاشت گندم و جو در احمدآباد

کاشت گندم و جو
گندم و جو احمدآباد, احمد آباد, احمدآباد, کشاورزان احمدآباد