مسن ترین حلاج احمدآباد 

مسن ترین حلاج احمدآباد

تا دو دهه  اخیر،در احمد آباد کشت وتولید پنبه جزء سومین محصول کشاورزی پردرآمد (بعداز رناس وپسته)  به حساب می آمد

هر سال درماه فرودین کشاورزان سخت کوش احمد آبادی این محصول را می کاشتند ودر ماه مهر وآبان آن را رابرداشت می کردند

اما متاسفانه در این سالها،کاشت وتولید این محصول دیگر مورداستقبال کشاورزان احمد آبادی قرار نمی گیرد 

برای همین تصمیم گرفتم بایکی از حلاجهای شهرم  که تا چند سال اخیردر زمینه پنبه فعالیت مستعمر وپویایی داشته است، مصاحبه صورت دهم. تا اطلاعی لازمه را درباره این صنعت ازیادرفته را در شهرم به دست آورم تا آن رادر اختیار خواندگان عزیزم قرار دهم 

اسمش حاج میرزا حسن فضلی احمد آبادی می باشد.متولد 1320 و ازاوایل دهه 50خورشیدی تا دوسال اخیر در این حرفه  مشغول به فعالیت و کاربوده است

در حالی که میرزا را مشغول به دوختن کیسه پنبه حلاجی بود،اوراملاقات نمودم. بعداز  احوال پرسی وجویاشدن از حال واحوالش مصاحبه ام را بااواغاز نمودم

پرسیدم :میرزاحسن  قبل این حرفه شمادر چه شغلی مشغول به کاروفعالیت بودید

پاسخ :در دوران جوانیم که حدود 25سال داشته ام لای روب قنات بودم وبا همشهریان ودوستان برای لای روبی وکاربه تهران وکرج مهاجرت می کردیم.  چند سالی هم در حرفه خشت مالی دراحمدآبادفعالیت داشتم

بقیه ادامه مطلب


در احمد آباد چه موسمی پنبه(کلوزه ) می کاشتند

) پاسخ: قدیم در احمد اباد چند روز ماندبه نوروز دونه  پنبه دانه ) کاری شروع می شد. وتا 10نوروز ادامه می یافت وکاشتن این محصول به صورت میخگی و    رشتمی (ستونی ،نواری ) انجام می شد. ودر دوماه مهر و آبان زمان برداشت این محصول بود

پرسیدم: دلیل کاشتن دانه کلوزه(پنبه) به صورت میخگی چه بود

پاسخ:دو دلیل اصلی داشت وقتی دونه را به صورت میخگی می کاشتند

الف-دونه ای کمتری مصرف می شد

 ب-به دلیل اینکه رشد اولیه دانه پنبه در سواخ انجام

می شد مانع از  خورده شدن جوانه گیاه پنبه توسط پرنده ای به نام هولی می شد  

 پرسیدم :کدام کشخوانهای قدیم احمدآبادنسبت به کشتخوانهای دیگر، زمین وآب مناسبتری برای کشت پنبه داشتند

پاسخ: کشتخوانهایی مثل زورآباد، حسین آباد؛ علی ابادسلیم و مورتین

پرسیدم:درآن زمان در احمد آبادچندتا کارگاه حلاجی دایر بود

پاسخ:تا ۳۰سال پیش حدود ۳۵  دستگاه حلاجی به صورت فعال ونیمه فعال در احمد آباد مشغول کار بودند

پرسیدم:دستگاه حلاجی را چند خریدی

 پاسخ:۳۵سال پیش با فروختن یک تخته فرش دستبافت که عیالم بافته بود به قیمت ۵۰هزار تومن فروختم.  ۲۴ هزار تومان ان را یک دستگاه حلاجی  خریداری نمودم. که خوشبختانه تا دوسال اخیر با کارباآن کسب روزی می کردم

پرسیدم :می تونی اسامی حلاجهای زمان خودت رانام ببری

پاسخ:محمد فضلی ،محمد صفر؛محمود صفر؛رجب مجنونی؛وهمکاران دیگر

پرسیدم:قبل از خریدن دستگاه حلاجی، کلوزه ها کشاورزان را کجا حلاجی می کردید

پاسخ:بعداز اینکه از کشاورزان محصول کلوزه خریداری می کردیم هر روز؛اذان صبح ان راداخل چادر شب می ریختیم وبا موتور سیکلت به کارگاه حلاجی که در نزدیک قلعه مهر جرد دایر بود، حمل می کردیم.بعضی وقتهاتا شب می بایست در نوبت بایستیم تابرای حلاجی نمودن کلوزه کشاوزان نوبتمان شود 

پرسیدم:آیادر حرفه حلاجی شاکرد نیز داشتی

پاسخ:بله من شاکردان زیادی داشتم، ساعت ۲۰تومن و روزی ۱۲۰تومان با یک وعده غذا از من مزد دریافت می کردند.یکی از شاکردانم ،که معروف به حسین کُرد بود، خیلی کار بلد بودو من خیلی از اوراضی بودم

پرسیدم :در آمد حلاجان چگونه حساب می شد 

پاسخ:استفاده وفایذه اصلی یک حلاج پنبه دانه بود. وهر یک من کلوزه که حلاج آن راحلاج می کرد یک کیلو پنبه دانه عالیدش می شد.تقریبا روزی درجمع ۲۰الی۳۰کیلوپنبه دانه نصیبمان می شد 

 

پرسیدم: چرا الان در احمد آباد کلوزه کشت نمی شود

پاسخ:الف-کلوزه آب ۱۲روزه نیاز دارد بنابراین امروزکشاوزان آب کافی برای تولید این محصول ندارند بنابراین تولیدمحصول پسته که نیاز به اب تقریبا ۴۰دارد نسبت به کشت کلوزه بیشترترجیح میدهند

ب- امروزدستمزدکاشت،داشت وبرداشت محصول پنبه  خیلی گران آب می خورد، بنابراین تولید ان توسط کشاوزان احمد ابادی دیگر صرفه اقتصادی ندارد

 پرسیدم :کدام کشاورزان احمدابادی بیشترین محصول پنبه رابرداشت می کردند

پاسخ:احمد خیری(نقد) ومیرزا حسن کرمانی وامثالهم

پرسیدم:آینده حرفه حلاجی را در شهرمان احمد آباد چگونه می دانی

پاسخ:همانطور که که از قبل نیز گفته ام حلاج تازمانی می تواند مشغول به کار شود که مواد اولیه یعنی پنبه در دسترس داشته باشد. وقتی دیگر کشاوزان شهرمان کاشت پنبه را مقرون به صرفه واقتصادی نمی دانند وآن رانمی کارد در نتیجه حلاج نیز بایداز حرفه اش خداحافظی نماید.مگر انکه از آسمان پنبه ببارد!؟

 حلاج احمدآباد, احمد آباد, احمدآباد, شهر عالم پرور احمدآباد