یادی از کسانی که در بین ما نیستند ولی یادشان باقیست

محمود وکیلی 

محمود جواد

مداح ونوحه خوان قدیمی احمدآباد محمود جواد 

احمدابادبرای شادی روحش صلوات

 

واقعا دنیایی نیست  حیفم اومد چنین مرد نازنینی از بین ما پر کشیده ولی یادی ازش نکنم

 


محمود شیریمحمد جواد, احمدآباد, شهر عالم پرور احمدآباد, محمود وکیلی