ماه مبارک رمضان و بدعت روز 21 ماه رمضان در احمدآباد و اردکان

هیچ کس نیست جلوی این بدعت را بگیره 

متاسفانه در صبح روز 21 ماه رمضان روز شهادت مولی الموحدین حضرت علی (ع)
بسیاری از جوانان احمدآباد و اردکان در محل پیست موتور سواری جمع شده  وبه تفریح می پردازند  و هر ساله این کار تکرار می شود 

21 رمضان احمدآباداحمدآبادی ها و اردکانی ها  یک کمی شرم داشته باشید روز شهادت و تفریح

پیست موتور سواری احمدآبادولی عزادری روز 21 ماه رمضان که از مسجد جامع به طرف مسجد اسماعیل بود خیلی خلوت بود واقعا دردم آمد این صحنه ها را دیدم  

نظر یک خواننده :

چرابرخورد نمیشود اگه امروزجلوی این کارها رانگیرند فردا نمیشود دیگرکاری کرد مثل بی حجابی که ازاول با آن برخورد نشد وحالا هرروز که میاد وضع پوشش بدتر میشودالان هم یکی ،دو،غریبه هستند دراحمدابادکه مانتویی هستندچرا مردم احمدآباداعتراض نمیکنند اگه الان جلوی این کار رانگیرند فردا دیراست .خواهش میکنم التماس میکنم ازمردم احمداباد که به غریبه ها خونه اجاره ندهند.پیشنهادی که دارم این است که گروهی چندنفره تشکیل شود به عنوان گروه امربه معروف ونهی ازمنکر،قاطعانه با این معضلات برخورد کنند.


پیست موتور سواری احمدآباد

پیست موتور سواری احمدآبادماه مبارک رمضان احمدآباد, پیست موتور سواری احمدآباد, 21 ماه رمضان, پیست احمدآباد