کلاس احکام و نماز با مربی طلبه حسین محمدی در محل پایگاه شهدای گمنام احمدآباد با حدود 20 نفر از نوجوانان احمدآباد در حال برگزاری می باشد.

کلاس احکام پایگاه شهدای گمنام احمدآباد

کلاس های اوقات فراغت نوجوانان احمدآباد

این کلاس ها  با همکاری موسسه قرآنی نور الهدی ، پایگاههای بسیج ، کانون فرهنگی مسجد جامع و شورای شهر احمدآباد در حال برگزاری می باشد و شامل کلاس های کاراته ، ژیمناستیک، روخوانی و روانخوانی قرآن ،حفظ قرآن ،آموزش عمومی کامپیوتر،احکام و نماز وکلاس اخلاق می باشد.

کلاس احکام پایگاه شهدای گمنام احمدآباد


کلاس های اوقات فراغت نوجوانان احمدآباد 

کلاس های اوقات فراغت نوجوانان احمدآباد

کلاس های اوقات فراغت نوجوانان احمدآباد

کلاس های اوقات فراغت نوجوانان احمدآبادکلاس احکام پایگاه شهدای گمنام احمدآباد, شهر احمدآباد, احمدآباد اردکان, کلاس های اوقات فراغت نوجوانان احمدآباد