کلاس اخلاق با مربی طلبه مرتضی رشیدی در محل پایگاه امام علی (ع) احمدآباد با حدود 15 نفر از نوجوانان احمدآباد در حال برگزاری می باشد.

کلاس اخلاق پایگاه بسیج امام علی (ع) احمدآباد

کلاس های اوقات فراغت نوجوانان احمدآباد

این کلاس ها  با همکاری موسسه قرآنی نور الهدی ، پایگاههای بسیج ، کانون فرهنگی مسجد جامع و شورای شهر احمدآباد در حال برگزاری می باشد و شامل کلاس های کاراته ، ژیمناستیک، روخوانی و روانخوانی قرآن ،حفظ قرآن ،آموزش عمومی کامپیوتر،احکام و نماز وکلاس اخلاق می باشد.

کلاس های اوقات فراغت نوجوانان احمدآباد


کلاس های اوقات فراغت نوجوانان احمدآباد

کلاس های اوقات فراغت نوجوانان احمدآباد

کلاس های اوقات فراغت نوجوانان احمدآباد

پایگاه بسیج امام علی (ع) احمدآبادکلاس های اوقات فراغت نوجوانان احمدآبادکلاس اخلاق پایگاه بسیج امام علی (ع) احمدآباد, شهر عالم پرور احمدآباد, احمدآباد اردکان, پایگاه بسیج امام علی (ع) احمدآباد