همشریان عزیز لطفا نظرات سازنده خود  راجع به وبلاگ برام بفرستیدشهر احمدآباد, شهر عالم پرور احمدآباد