تن وصیتنامه شهید:

محمدعلی پوربیغرض فرزند:حسین

بسم الله الرحمن الرحیم

ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون

پدرو مادر بزرگوارم اکنون که خدای حق لبیک گفته و به سوی معبود خود بازمیگردم از خداوند متعال که هدفم از شرکت جهاد بر گشت به سوی او بود می خواهم شهادتم را قبول نماید و از شما نیز انتظار دارم که به جای گریه و زاری در شادی من شریک بوده و روحم را شاد کنید . درود بر رهبر انقلاب و رزمندگان اسلام که در جبهه نبرد حق بر باطل دلیرانه و مصممانه بر علیه کفار مزدور می جنگد و خون خود را به دین خود می بخشد و با خون خود نهال آزادی را آبیاری می کند تمام برادرانم و خواهرانم سلام می رسانم و از شما خواهش می کنم که اگر شهید شدم گریه نکنید و تمام دوستان و همسایگان سلام می رسانم  پدرجان موتورم را بفروشید وپول آن را به رزمندگان اسلام هدیه کنید و من 4 سال نماز و روزه دارم برایم نماز بخوانید و روزه بگیرید. دیگر عرضی ندارم . خداحافظ پدر جان 1000 ریال جوا پورروستای از من طلب کار است بدهید. پدر جان 320 تومان از حسین طلب کارم بگیریدشهید محمد علی پور بیغرض