متن وصیتنامه شهید:

مهدی جماعتی فرزند:رضا

بسم الله الرحمن الرحیم

ما شهادت را یک فوزی عظیم میدانیم (امام خمینی) با سلام به امام امت و ملت شهید پرور ایران ، من به این دلیل به جبهه های حق علیه باطل شتافتم که خود را مسئول دیدم چون بر یک شخص مسلمان جهاد واجب است و وقتی که دیدم این جنایتکاران به مرزهای اسلامی ما حمله کردند و دین ما را به باد می دهند خونم به جوش آمد و از همان روزهای اول عشق جبهه به سر پروراند و چون به مدرسه می رفتم نتوانستم در جبهه شرکت کنم . از وقتی که گفتند محصلها هم می توانند در جبهه شرکت کنند خیلی خوشحال شدم و همان وقت ثبت نام کردم و از پدر و مادرم راضی هستم چون این اجازه را به من دادند تا که در جبهه حق علیه باطل شرکت کنم پیام من به پدرم این است که روزهای شهادت من لباس عزا بر تن نکنند. جلو هیچ کس گریه نکنند چون گریه او باعث این می شود که دشمنان اسلام را دلیرتر کنند بلکه باید شادی کنند که دشمن با همین خنده ها می تواند از بین ببرد پیامم به مادرم این است که در روزهای شهادت من خوشحال باشد و اگر کسی از او پرسید که برای تو این روزهاچگونه است بگوید که این روزها بهترین روزهای شادی من است و شاد و خرم باشند اگر در روزهای شهادت من گریه کنند در روز قیامت دامن او را می گیرم و امیدوارم که گریه نکند . بلکه خوشحال تر از روزهای دیگر باشند و از خواهرم       می خواهم که زینب وار باشد . پیامم به پدران و مادران این است که جلوفرزندهای خود نگریند . به آنها اجازه دهند که به جبهه بروند . مگر فرزندان آنها عزیزتر از علی اکبر است آن فرزند که خدا به آنها داده است و باید در راه خدا بدهند اگر آنها خواسته باشند که به جبهه بروند و آنها نگذاشتند، آن پدر و مادرها در درگاه خداوند بازخواست می شوند . پس از پدر و مادرها می خواهم که به فرزندان خود اجازه به جبهه رفتن بدهند و از تمام برادرها و رفقایم می خواهم که راهم را ادامه بدهند و هرگز از چیزی نهراسند و حسین وار به جلو بروند و از ملت می خواهم که از شهید شدن فرزندان خود سرد نشوند بلکه داغتر بشوند و این انقلاب را تا پیروزی نهایی یاری کنند پیام من به خانواده ام این است که هرگزاز شهادت من ناراحت نباشند بلکه خوشحال باشند و آن دو برادرم را هم مانند من تربیت بکنند و اگروقتی پیش آمد که آن دو هم خواستند به جبهه بیایند جلوگیری نکنند بلکه به آنها هم نصیحت کنند که راه من را ادامه بدهند.

والسلام اینک چند وصیت دارم : 1ـ شاید در حدود اینکه از روزیکه من تکلیف رسیده ام نمازم را خوانده ام ولی پاک نبوده است از شما می خواهم که به پدر و مادر من اطلاع دهید. شاید در حدود ده یا دوازده روزه داشته باشم و هر چه امسال نشده ام پولی که من پیدا کرده ام پس بدهید ، امیدوارم که همه از من راضی باشند

 

 شهید مهدی جماعتی