وصیت شهید نظر علی بلیلی

متن وصیتنامه شهید:  نظر علی بلیلی فرزند:محمود بسم الله الرحمن الرحیم ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه

 خدا جان و مال اهل ایمان را به بهشت خریداری کرده در راه خدا جهاد می کنند آنقدربه جبهه می روم و می جنگم تا شهید شوم ای جوانان نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین (ع) در میدان نبرد شهید شد. ای جوانان مبادا در غفلت بمیرید که علی در محراب شهادت شهید شد و مبادا در حال بیتفاوتی بمیرید که علی اکبر حسین (ع) در راه حسین (ع) و با هدف شهید شد. ای مادران مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیری کنید که فردا در محضر زینب نمی توانید جواب زینب را بدهید که تحمل  72 شهید را نمود همه مثل خاندان "وهب” جوانانتان را به جبهه های نبرد بفرستید و حتی جسد او را تحویل نگیرید زیرا مادر وهب فرمود سری را که در راه خدا داده ام پس نمی گیرم . برادران استغفار و دعا یادتان نرود که بهترین درمانها برای تسکین دردهاست و همیشه به یاد خدا باشید و در راه خدا قدم بردارید و هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازند و شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند که اگر چنین کردند روز بدبختی مسلمانان و روز جشن ابرقدرتهاست و سلام مرا به رهبر عزیزم برسانید و بگوئید تا آخرین قطره خونم، سنگر اسلام را ترک نخواهم کرد و اما پدر عزیزم و مادر گرامی شما باید مرا ببخشید و اگر از دست من بدی دیده اید ببخشید و اگر من شهیدشدم گریه و زاری برایم نکنید چون موجب شادی دشمنان اسلام و قرآن می شود و اگر من شهید شدم بالای سرم یک قرآن بگذارید تا مردم بدانند رفتن من به جبهه جنگیدن برای خدا و قرآن و اسلام است خواهران و برادران من اگر من به شما بدی کرده ام مرا ببخشید و من هم از مردم شهیدپرور اردکان التماس دعا دارم ، خداحافظ مرگ درراه خدا حجله دامادی است ای خدا حجله بیاور که دگر نوبت ماست و در ضمن پدر جان اگر دینی به گردن من است بپردازید

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار

 نظر علی بلیلی مور15/12/1363

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید