کاج احمدآباد

با سلام خدمت مردمان با غیرت احمدآباد

تا کی ما باید از  کوچه های احمدآباد که می گذریم  اسم کاج روی دیوار ها ببنیم

تا کی؟؟؟؟   پس وعده ها برای عوض کردن اسمهای کوچه های احمدآباد چی شد؟

مسئولین  پاسخ دهند ؟


کوچه های احمدآبادآیا مردم از این نامگذاری راضی هستند؟

مگر شهر ما کم شهید دارد که اسم کوچه هامون چنار باشد

چیه چنار از کجا این اسمها پیدا کردید؟

چنارتا کی مردم باید از اسم کوچه هاشون خجالت بکشند؟

/ 0 نظر / 32 بازدید