وصیت شهید علیرضا اقبال


متن وصیتنامه شهید علیرضا اقبال عقدائی فرزند:محمدرضا
بسم الله الرحمن الرحیم

بنام خداوند قادر متعال

پروردگار خود را که هم او
بینا و توانا و آفریننده زمین و زمان می باشد قسم 
می دهم که شهادت را که درجه رفیعی می باشد به تمام پویندگان راه خودش
ارزانی دار و اکنون که در این خط قرمز شده از خون شهیدانمان و آتش بی امان دشمن می
باشم درود خود را به تمام هموطنان مسلمان مبارز خود می فرستم و امید آن را دارم که
با دعای نیمه شب بعد از نماز شب این عزیزان خداوند شهادت که مرگ سرخ در محراب نماز
و خون می باشد به این بنده گناهکار خودارزانی نمائید . (ایاک نعبد و ایاک نستعین -
اهدنا الصراط  المستقیم ) که تمام ما از او
کمک می خواهیم در پایان از والدینم طلب رضایت می کنم و امید بخشش از آن دو وجود بزرگ
را دارم و امید آن را دارم که در این زمان که مرگ همواره با ما هم آغوش می باشد و هر
دو شبانه روز در یک مسیر گام بر می داریم تا آن زمان که به یاری خدا هم دیگر را وداع
گوئیم و او در وقت تعیین شده از طرف خداوما باز به آغوش خود که خاک باشد باز گردیم از تمام آنان که حقی نسبت به این بنده
خدمتگزار دارند ببخشند که بخشندگان را خدا

می بخشد . به امید آن ثانیه ای که مرگ سرخ که سرچشمه از محراب علی و شمشیر حسین می
گیرد در آغوش گیرم و تمامی شما سروران عزیز و ارجمند خود را به خدا می سپارم و این
مرگ را قبل از همه خود به خود تبریک می گویم خدایا به حق حقدارانت قسمت می دهم که
نامیدم نفرمائی   

                               اقرا باسم ربک الذی خلق - خلق الانسان من علق                                                   
خدا نگهدار همگی                                         علیرضا اقبال عقدائی تاریخ 25/7/1359 

ظ

/ 0 نظر / 3 بازدید