مراسم شب اسفند ملتی در احمدآباد

مراسم  شب اسفند ملتی 

در احمدآباد برای محاسبه سال دو تقویم به کار می بردند. تقویم دولتی و تقویم ملتی یا رعیتی. سالی که کشاورزان به کار می بردند به این صورت بود که کلیه ماه های سال را سی روز محاسبه می کردند و در نتیجه می شود 360 روز و پنج روز آخر سال را پنجه می نامیدند که در جمع می شود 365 روز این سال را سال ملتی نیز می خواندند.
سالی که به صورت رسمی دولتی است 6 ماه اول سال 31 روز و 5 ماه بعد، 30 روز و اسفند 29 روز محاسبه می شود.

بنابر این در محاسبه روز های ماه از اول فروردین تا شهریور از یک تا شش روز سال رعیتی جلو تر از دولتی است و بعد تا پایان سال همیشه شش روز جلو تر است به طور مثال ششم اسفند ماه رعیتی با اول اسفند ماه دولتی برابر است. 

بنابراین اسفند ملتی شب بیست و پنجم اسفند می باشد

اسفندی:
یکی از مراسم بسیار پر رونق و با شکوه در احمدآباد مراسم شب اول اسفند بود. این مراسم که به اسفندی نیز مشهور بود در قدیم بسیار پر رونق و با شکوه برگزار می شد و معمولاً تمام اقوام در خانه بزرگ خانواده جمع می شدند و او می بایست به آنها اسفندی بدهد

. در قدیم از اواخر بهمن بازاری‌ها با راه انداختن کارگاه های زولبیا پزی به استقبال اسفند می‌رفتند و سر تا سر بازار پر بود از سینی‌های زولبیا و سایر شیرینجات، افراد بزرگ خانواده روز آخر بهمن ظرفی را به مغازه‌دار همراه با سفارش شیرینی تحویل می دادند و در ساعت معین برای تحویل شیرینی به آنجا مراجعه می‌کردند

. مغازه‌ها پر بود از ظرف های مردم و بیشترین شیرینی که در شب اول اسفند مصرف می شد زولبیا، پشمک، حلوا ارده و حلوا سوهان  بود که با یک رونق خاصی در منازل صرف می شد. در کنار آن شیرینیجات دیگری مثل باقلوا ، لوز سفید نیم شکری و نان قندی و حاجی بادام نیز تهیه می گردید

و خانم ها نیز برای شام آش ُشولی می پختند. همچنین  در شب اول اسفند کسانی که نامزد داشتند می بایست اسفندی به خانه عروس بفرستند و ارباب ها هم می‌بایست اسفندی به رعیت بدهند و خلاصه در آن شب کمتر کسی بود که شیرینی میل ننماید و حتی موقوفاتی در این زمینه وجود داشت و متولیان موقوفات اسفندی برای فقرا تهیه می کردند و در کنار این مراسم آمدن کاسه پشت به بازار حال و هوای خاصی می داد .

/ 0 نظر / 40 بازدید