افتتاح آموزشگاه خیری عصمت وکبلی احمدآبادی

افتتاح آموزشگاه خیری عصمت وکبلی احمدآبادی

جمعی از مسئولین و مدیریت آموزش و پرورش اردکانومسئولین شهر احمدآباد، آموزشگاه ده کلاسه خیری عصمت وکیلی احمدآباد را در هفته دولت افتتاح کردند.

آموزشگاه خیری عصمت وکبلی احمدآبادی احمدآباد رابه دید شهر نخبه ها ببینید و معلمای عالی برای احمدآباد بفرستید

آموزشگاه خیری عصمت وکبلی احمدآبادی

/ 0 نظر / 40 بازدید