بلوار احمدآباد

احمدآبادی ها مواظب باشیدبلوار احمدآباد

بنابراین:چه خوب وشایسته است  که مسئولین  دلسوز و مدبر شهراحمد ابادجهت

جلوگیری از  هر گونه اتفاق ناگوار و دلخراش برای دانش اموزان وشهروندان  به بهترین

راهکار و چاره بیاندیشند.

چند سالی می گذرد که مسئولین محترم شهر با همکاری  شهرداری احمد آباد

درباغچه های بلوار ورودی شهر نهال های درخت توت سفید وقرمز کاشته اند. .امادر

امتدادپیچ تندو پر خطر ی که در روبه روی گلزار شهدای  شهر وجود دارد،این درختان  

در تجمع وتعداد بیشتری کاشته شده اند. با توجه به اینکه ،این پیچ خطر ناک با

مدرسه راهنمای پسرانه شهر همجوارمی باشد ،همه روزه در ماه اردیبهشت   دانش

اموزان این مدرسه بعد از فارغ شدن از کلاسهای درسی شان مورد وسوسه و

طمع  برای خوردن چند مشت دانه توت و بازی گوشی کردن وارد این بلوار وپیچ

خطرناک شهر می شوند. غافل از ان که خطر تصادف وبرخورد با وسایل نقلیه ،هر

لحظه در کمین و انتظار آنهاست. 

بنابراین:چه خوب وشایسته است  که مسئولین  دلسوز و مدبر شهراحمد ابادجهت

جلوگیری از  هر گونه اتفاق ناگوار و دلخراش برای دانش اموزان وشهروندان  به بهترین

راهکار و چاره بیاندیشند.

/ 0 نظر / 3 بازدید