/ 2 نظر / 4 بازدید
سلام

موضوعات خیلی خیلی مهمتری هم هست به اونها بپردازید

علیک سلام

البته این موصوعات دغدغه مردم این شهر است، مردمی که فقط اسم شهر را به یدک می کشد به نظر من این موضوعات هم درخور توجه زیادی است هرچند به مذاق ما جوونا خوش نیاد. امیدوارم مسئولین بخوانند،بفمهمند و همت کنند. چراکه اگر آن ها نباشند شهر می چرخد اما اگر کشاورزها نباشند آن ها نان خود و خانواده خود را از کجا تأمین میکنند....!